Tel: 011-10 09 10, S:t Persgatan 38, 602 33 Norrköping

Tjänster

Budbilar

Fasta budturer
Expressbud
Kurirtransporter
Posthämtning
Inköp åt företag

 

Lastbilar

Byggservicetransporter
Utkörning av varor
Hämtning av grovsopor
Palltransporter (1000 kg/lass)
Inköp åt företag

 

Bemanning

Vi erbjuder bemanning som är kopplad till transporter. Till exempel på lager/terminal eller inom byggbranschen.